CNC obrábění

CNC obrábění jednotlivých dílců, které následně vstupují do sestavy ventilu popřípadě jsou distribuovány samostatně jako náhradní díly přímo k zákazníkům, je jedním z klíčových výrobních procesů. Naše obráběcí stroje jsou vybavené pro plynulé a precizní obrábění dílů z nejrůznějších materiálů.

Běžně se setkáváme s obráběním

  • nerezavějících ocelí,
  • vysoce legovaných ocelí pracujících za vysokých teplot (tzv. Creepovými ocelemi),
  • duplexových ocelí,
  • ale i inconelových materiálů, které se v hojné míře používají v leteckém průmyslu
  • a titanové oceli.

Za účelem pokrytí rozmanitých požadavků na obrábění, proto úzce spolupracujeme s předními dodavateli nástrojů ve vývojových centrech, a to jak na nových technologiích pro obrábění, tak i při samotném návrhu nového nástroje. Proces technologické přípravy výroby je pro nás klíčový a díky precizní přípravě postupu obrábění, obráběcích nástrojů a upínacích zařízení získáváme velkou konkurenční výhodu v této oblasti.

Disponujeme 15 CNC stroji rozdělenými na soustružnické, frézovací a víceosá centra. Každý CNC stroj je připojený na virtuální DNC server, který je podporován oddělením CNC programování, kde disponujeme nejnovějšími CAM softwary pro kvalitní přípravu obrábění pro daný stroj.

Můžeme se pochlubit CNC soustruhy GHT, kde délka loží je 6600 mm a kde lze obrábět točný průměr až 1200 mm. Pro frézovací operace využíváme horizontální CNC centra JUARISTI, kde významnou roli v obrábění hraje používání speciálních soustružnických hlav D´Andrea. Pro tvarově náročnější obrábění větších dílců jako jsou 3D plochy, šikmé vrtání, apod. využíváme 5osé centrum AXA VHC 3.