Montáž

Oddělení montáže provádí kompletaci finálního výrobku; setkávají se zde veškeré díly, které prošly výrobními procesy.

Samotné montáži předchází detailní technologická příprava výroby zastoupená týmem montážních technologů. Používáme nejmodernější automatické ruční nástroje pro co nejefektivnější způsob montáže, na oddělení jsou zastoupeny plně automatické utahováky, elektrické tlakové pumpy a další zařízení zajišťující efektivní práci a správnou ergonomii.

Nabízíme ventily vybavené pneumatickými, hydraulickými a elektrickými pohony, které fungují v energetických provozech a v ropném průmyslu. Nově zavádíme výrobu a samotné testování bezpečnostních parních ventilů, které jsou klíčovými ventily zajišťující bezpečnost provozu.

Každý ventil prochází sérií ověřovacích testů předtím, než je zabalen a odeslán k zákazníkovi. Součástí těchto testů je i tlaková vodní zkouška. V závislosti na podmínkách provozu ventilů se ventily testují testovacími tlaky výrazně přes 1000 bar, což jsou tlaky, které jsou ekvivalentní tlaku na dně nejhlubšího místa na planetě, a sice Mariánskému příkopu (10 994 m). Vlastníme kryogenní laboratoř, kde dokážeme naše produkty podrobovat jak prototypovým, tak produkčním testům při teplotách až -196 °C. Velmi důležitá je taktéž korozní ochrana povrchu ventilů, proto jsou naše produkty lakovány lakovacími systémy odpovídajícími environmentálnímu prostředí, ve kterém jsou provozovány. Vlastníme dokonce nejmodernější lakovací technologie jako jsou „AIR Less“ podléhající požadavkům normy ISO 14 001.