Nedestruktivní testování

Nedestruktivní testování (NDT) našich produktů je zásadní výrobní operací pro ověření kvality produktu a stability výrobního procesu. Úkolem nedestruktivního testování je zjistit, jestli příslušný dílec či výrobek nemá defekt ve smyslu odchylky od normativních standardů, a pokud se nějaký defekt najde, určit jeho povahu a zjistit, kde se nalézá. Detekce, identifikace a lokalizace defektů představuje diagnostiku technického stavu testovaného objektu.

Disponujeme škálou povrchových (kapilární a magnetické) a objemových (ultrazvuk, rentgen) zkoušek, které splňují požadavky konstrukčních kódů, ale i velmi přísných zákaznických specifikací. NDT pracoviště obsluhují vyškolení NDT technici s certifikací dle EN ISO 9712 Level 2 a SNT-TC-1A.

Jednotlivé techniky NDT mají svá specifika: jsou citlivé na vady určitého typu resp. příčin a málo citlivé na ostatní vady. Velmi také záleží na vlastnostech (rozměrech, tvarové složitosti a způsobu výroby nebo provozování) testovaných dílců či výrobků. Optimální návrh systému NDT je komplexní úlohou pro kvalifikované pracovníky, kterou je třeba řešit pro každou aplikaci individuálně.

Veškeré nedestruktivní zkoušky jsou předepsány v plánu kontrol a zkoušek, který je nedílnou součástí každé výrobní zakázky a podléhá schválení zákazníkem.

CNC
CNC