By-passové stanice turbíny

Naše odborně vyráběné výrobky

Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme přizpůsobená, vysoce vyvinutá řešení řízení toku pro nové konstrukce zařízení a také poskytujeme kompletní servisní podporu životního cyklu zařízení. Tím je zajištěno, že naši zákazníci budou mít kdykoli prospěch z efektivní údržby, rychlého řešení problémů a optimalizace zařízení.


Dump tube

Systém pro vypouštění páry do kondenzátoru

NBSE

Obtokový ventil nízkotlaké turbíny

ARS

Vysokotlaké obtokové ventily

HBSE-VLB / NBSE-VLB

Turbínové obtokové ventily pro kotle

VLR

Redukční ventil