Reference

Instalace po celém světě

Instalace
I ostrovní stát potřebuje bezpečnou elektrickou energii

I ostrovní stát potřebuje bezpečnou elektrickou energii

Jedná se o paroplynovou elektrárnu o instalovaném výkonu 200MW, která je lokalizována v blízkosti města Marsaxlokk na malebném ostrově Malta, kde IMI CCI dodávalo ochranné ventily turbín včetně těch zástřikových ventilů.

Souhrnně mluvíme o 3 x HP Bypass a 1 x LP Bypass, včetně zástřikových ventilů. Součástí nabídky byly i takzvané Dump tubes, tedy zařízení speciálně nakonstruované, aby mařilo tlak páry na požadovaný tlak kondenzátoru. Zařízení bylo navrženo na výstupní parametry, aby kondenzace ostatních technologií probíhala bez sebemenších problémů.

CCPP Delimara, Malta – 200MW (Siemens Österreich)

Za kvalitnější život, … za pitnou vodu pro víc než 4 miliony lidí

Za kvalitnější život, … za pitnou vodu pro víc než 4 miliony lidí

Hlavním výstupním artiklem této tzv. odsolovací elektrárny je pitná voda, kde úkolem této fáze bylo zvýšení energetické produkce elektrárny o 700 MW (zvýšení tepelného výkonu elektrárny).

IMI CCI dodávalo kompletní sortiment kontrolních ventilů. Pro ochranu turbín, pro dodávku procesní páry pro odsolovací jednotky (MSF), kde dochází k postupnému vypařování mořské vody (vodní pára a solný odluh) až k produkci pitné vody. Zde lze uvažovat systém s výstupními parametry o velmi nízkých tlacích a teplotách (cca 5 °C nad bodem sytosti kapaliny za daného tlaku). Dále IMI CCI dodávalo kontrolní ventily pro vodní hospodářství. Kompletní dodávka obsahovala různorodé pohony, jak elektrické, pneumatické, tak i pohony hydraulické včetně hydraulických jednotek a řídících skříní. Celkově mluvíme o dodávce 100 kusů speciálních zařízení. Tato M jednotka v lokalitě Jebel-Ali je schopna vyprodukovat 530 milionů litrů pitné vody denně, což pro představu odpovídá spotřebě takřka 4 milionů obyvatel České republiky.

Jebel-Ali, Desalination Plant, M-extension (Siemens Offenbach)

První svého druhu v České republice … proto IMI CCI

První svého druhu v České republice … proto IMI CCI

Dodávka dvou nízkotlakých (LP) Bypassových jednotek, jako ochrana pro středotlakou (IP) i LP část parní turbíny s provozními parametry 55 bar/610 °C s hmotnostním průtokem páry každého ventilu o velikosti 1500 t/h při maximálním zatížení.

Tato náhrada konkurenčních ventilů byla potřeba provést z důvodu nedostatečné schopnosti předchozích ventilů zvládat tyto vysoké parametry a průtoky páry při nižších otevření ventilů. IMI CCI obstálo bez sebemenších problémů, přestože se jednalo o prototypový ventil i díky jedinečným požadavkům zákazníka (speciální povrchové úpravy vnitřních dílů, speciální soustava tlakové redukce, a v neposlední řadě přísný požadavek na uzávěr ventilu během jedné jediné vteřiny za pomoci hydraulického pohonu s pružinou).

ELE Ledvice II – Superkritická uhelná elektrárna – 660MW (Doosan ŠSkoda Power)

Proti občanským nepokojům v Bagdádu

Proti občanským nepokojům v Bagdádu

Zde IMI CCI spolupracovalo na dodávce kontrolních ventilů s kolegy z RSM (pobočka IMI CCI v Kalifornii), kde jako ochranné ventily turbíny byly dodávány ventily typu DRAG (ochranná značka technologie disk-stack) pro tlakovou redukci.

IMI CCI spolupracovalo na dodávce zástřikových chladičů a ventilů pro pomocnou páru příhřevu odplyňovací nádoby (charakteristické jsou velmi malé průtoky, při vysokých parametrech, protože se jedná o odběr z vysotlaké částí turbíny). IMI CCI použilo na tuto aplikaci speciální ventil s vnitřním zástřikem, který je schopen regulovat průtok až v poměru 1:50. Pro představu, rozměry ventilu jsou 100 mm x 100 mm při podmínkách 85bar/580°C. Elektrárna má pomoci zvýšit životní úroveň obyvatel po občanských nepokojích a po značném zničení města Bagdád.

CCPP Bagdad Besmaya – 1500MW (ENKA)

Pro kouzelnou dovolenou, kouzelná zařízení

Pro kouzelnou dovolenou, kouzelná zařízení

Tato paroplynová elektrárna se zaměřuje jak na výrobu elektrické energie, tak dodávku tepla v malebné Malajsii. IMI CCI dodávalo kompletní soustavu kontrolních ventilů, tedy jak bypassové ventily turbín, tak procesní ventily.

V neposlední řadě i tzv. start-up ventily (ventily pro uvedení elektrárny do chodu nebo při poruše) pro studený nájezd elektrárny. Pro případ poruchy jsou zde bezpečnostní ventily osazené i koncovými tlumiči hluku. Dodávané IMI CCI ventily byly ovládány jak elektricky, pneumaticky, ale i hydraulicky. Navíc k hydraulických pohonům byly dodávány i hydraulické jednotky včetně řídících skříní. Toto vše muselo splňovat přísné požadavky na bezpečnostní třídu; jednalo se o třídu SIL2 udávající úroveň integrity systému.

Pengerang Cogen Plant – 1200MW (Siemens Offenbach)

Největší plovoucí stanice na světě...

Největší plovoucí stanice na světě...

První plovoucí stanice na světě, která je schopna těžby zemního plynu z mořského dna a zároveň jeho zpracování (zkapalnění), uskladnění a následně přečerpání do LNG tankerů.

Těžba zemního plynu bude probíhat v oblasti SZ Austrálie po dobu 25ti let.

Zkapalnění zemního plynu probíhá při -162 °C, přičemž plyn při změně skupenství zmenší svůj objem 600 krát.

Plavidlo je zkonstruováno tak, aby vydrželo  nápor silných tajfunů a cyklonů, které se v oblasti hojně vyskytují.

Provozní hmotnost lodě činí 260 000 tun. Při plném naložení se hmotnost bude pohybovat okolo 600 000 tun.

Naše ventily pro nejmodernější power island v Asii

Naše ventily pro nejmodernější power island v Asii

V Jižní Koreji budou postaveny dvě nové paroplynové elektrárny, kde budou nainstalovány nejmodernější „power islands“, které budou první svého typu v Asii.

IMI CCI obdrželo objednávku od výrobce turbíny na dodávku ventilů pro obtok turbíny, regulaci kotle a chlazení. Tento projekt je výsledkem úspěšného, dlouhodobého vztahu s dodavatelem turbín, který je budován na strategickém přístupu a profesionální realizaci předchozích projektů.

Od rané fáze náš prodejní tým spolupracoval s týmem konstrukce na zahájení úspěšné diskuse se zákazníkem s cílem pochopit nové trendy a výzvy v oblasti energetiky.

Největší elektrárna zpracovávající odpad na světě (Dubaj)

Největší elektrárna zpracovávající odpad na světě (Dubaj)

Pro město Dubaj se staví jeden z největších závodů na výrobu energie z odpadu na světě (konkurující čínské elektrárně Shenzhen, která je nyní také ve fázi vývoje).

Zařízení o výkonu 200 MW, které obsahuje pět bloků, spálí přibližně 6 000 tun domácího odpadu denně, což je ekvivalent odpadu vyprodukovaného polovinou města. Vzniklá tepelná energie bude použita k výrobě elektřiny pro domácnosti. Tento koncept bude chránit nejen životní prostředí, ale také zmenší plochy využívané ke skladování odpadu.

V důsledku úspěšné spolupráce mezi dodavatelem a IMI CCI v minulých letech jsme získali objednávku na dodávku regulačních ventilů kotle.

Tímto způsobem IMI CCI pomůže snížit množství uloženého odpadu a efektivně využívat jeho energii k výrobě elektřiny, která ušetří jiný druh paliva. Svět bude opět díky IMI čistší a bezpečněji.

Pomáháme snižovat závislost na uhlí (Dolna Odra)

Pomáháme snižovat závislost na uhlí (Dolna Odra)

Stávající uhelná elektrárna v severním Polsku se rozšiřuje o dva nové bloky, které budou vyrábět elektrickou energii ze zemního plynu.

Rozšířená elektrárna bude poskytovat energii, která odpovídá spotřebě přibližně 1 milionu domácností v Polsku a očekává se, že sníží přibližně 2 až 3 miliony tun emisí CO2 ročně. Tento krok je nezbytný ke snížení spotřeby uhlí v Evropě, snížení celkových emisí a splnění nových regionálních environmentálních standardů.

Společnost IMI CCI vyrobila obtokové ventily turbín pro tyto nové jednotky a opět přispěla k tomu, aby se svět stal lepším místem pro život.