Systém BOZP a EMS

Zdraví, bezpečnost a blaho lidí je hlavní prioritou společnosti IMI a předpokládá se, že jsou samozřejmostí v celém našem podnikání. Zachování tohoto je pro nás klíčové. Fungujeme v rámci místních komunit, stejně jako širšího prostředí, a vždy bychom se měli maximálně snažit, aby naše podnikání mělo pozitivní dopad.

Naše dva hlavní závazky jsou:

  • Chránit zdraví, bezpečnost a blaho všech zaměstnanců.
  • Minimalizovat negativní dopady na naše životní prostředí při prosazování pozitivních dopadů.

Bezpečné a zdravé pracoviště zvyšuje spokojenost našich zaměstnanců a tím také naši produktivitu, pomáhá zaměřit naše úsilí na uspokojování potřeb zákazníků a pohání společnost vpřed. Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců je pro nás na prvním místě, jsme hrdí na to, že jsme získali certifikace Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví – 3. stupně.

V oblasti životního prostředí se zaměřujeme zejména na snížení spotřeby energií a vody, odstranění jednorázových plastů a snížení množství odpadů a uhlíkové stopy.

Politika BOZP a Environmentální politika byly vytvořeny vedením společnosti CCI Czech Republic s.r.o. a jsou vyjádřením postoje vedení společnosti a jejích zaměstnanců k ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

Enviromentální politika

Enviromentální politika ve formátu pdf.

Prohlášení o politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Prohlášení o politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve formátu pdf.

Health, Safety & Environment at IMI

Health, Safety & Environment at IMI ve formátu pdf.