Finální testování

Dle požadovaného konstrukčního kódu musí být uvažované zařízení vystaveno řadě funkčních testů ověřujících jeho funkčnost. Jedná se hlavně o zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti přes sedlo ventilu nebo funkční test. Pro představu, velikost zkušebního tlaku je nastavena tak, aby simulovala reálné podmínky na elektrárně. Ve většině případů se bavíme o 1,5násobku tlaku návrhového, který odpovídá tlaku v hloubce 5 km pod hladinou oceánu.

Každý ventil prochází sérií ověřovacích testů předtím, než jsou zabaleny a odeslány k zákazníkovi. Součástí těchto testů je i tlaková vodní zkouška. V závislosti na podmínkách provozu ventilů se ventily testují testovacími tlaky výrazně přes 1000 bar, což jsou tlaky, které jsou ekvivalentní tlaku na dně nejhlubšího místa na planetě, a sice Mariánskému příkopu (10 994 m). Vlastníme kryogenní laboratoř, kde dokážeme naše produkty podrobovat jak prototypovým, tak produkčním testům při teplotách až -196 °C. Tlakovou vodní zkouškou ověřujeme externí netěsnost resp. celistvost tlakové obálky ventilu.

Zkouška těsnosti sedla naopak ověřuje interní netěsnost mezi vysokotlakou a nízkotlakou komorou ventilu a zajistí tak, že k zákazníkovi se dostane produkt splňující požadavky těsnosti na sedle ventilu.

Nedílnou součástí finálního testování je taktéž kalibrace pohonu ventilu a jeho funkční ověření tak, aby ventil dokázal regulovat pracovní medium dle předepsaných kriterií.

Až teprve po úspěšném provedení finálních testů a inspekci lze ventil odeslat na proces balení a expedice.

CNC
CNC