Svařování

V oblasti svařování vlastníme zásadní know-how a disponujeme dlouholetými zkušenostmi, které nám umožňují výrobně pokrývat širokou škálu materiálů, ze kterých jsou vyrobeny naše ventily a jiná zařízení. Ať už se jedná o uhlíkové oceli, nerezové oceli, vysoce legované „creepové oceli“, či kombinaci různých materiálových tříd, disponujeme širokou škálou svařovacích kvalifikací dle ASME a EN norem, které tyto kombinace pokrývají. Využíváme jak technologii strojního svařování, tak ruční svařování.

Při strojním je to SAW (Submerged Arc Welding) a GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), pro ruční je to kombinace GTAW + SMAW technologií. Díky vhodně zvolené škále kvalifikací dokážeme pokrývat strojní svařování až do tloušťky 200 mm.

Vhodně zvolená kombinace svařovacích technologií a úzká spolupráce s inženýrskými odděleními během návrhu designu našich produktů, nám zaručuje vyrobitelnost s vysokou efektivitou produkce, atraktivní cenové náklady a absolutní kvalitu svarů.

Disponujeme taktéž technologií tvrdonávarů, kde využíváme výhod strojního svařování technologií Hot Wire a Plasma. Aplikace tvrdonávarů se ve vysoké míře uplatňuje na vnitřních dílech, které jsou namáhány extrémními provozními podmínkami.